Welkom op de site van EMC dokter.nl
Om de “patiënt” aan de CE markering te laten voldoen is EMC één van de Richtlijnen die meestal van toepassing is omdat elektronica vaak voorkomt in het inwendige van de patiënt.
Deze site is met een knipoog gemaakt met als achtergrond de vergelijking met de medische wereld maar is wel serieus wat betreft het “CE beter maken” van de patiënt.